Forhåndsreservation af stande

Reservation af stande er 100% uforpligtende

Ved at forhåndsreservere en stand er man blot sikker på, at få den ønskede placering før andre booker den.

Når der så kommer forespørgsler fra andre udstillere om den samme stand, vil vi kontakte jer for at høre, om I ønsker at bekræfte reservation og foretage dermed en egentlig booking.

Med udfyldelsen af formularen bliver I oprettet i vores system, og kan herefter:

  • Reservere stande
  • Oprette og redigere de brands I tager med
  • Oprette messetilbud som vil blive markedsført op til messen
  • Tilføje personer der kan redigere i jeres brand oplysninger
  • Opdatere jeres firmainformation
  • Bestille fribilletter og tilkøbe ekstra fribilletter
  • Oprette bemandingsliste til afviklingen af messen
Click here to load this Caspio Online Database.
© Copyright VeloDays