Covid-19 forholdsregler

Trygge og sikre rammer

Opdateret 29. august 2020

Bike Blowout messen bliver naturligvis afholdt under hensyntagen til myndighedernes påbud og anbefalinger.

Det er derfor de regler, der måtte være gældende på tidspunktet for messens afholdelse, der sætter rammerne for arrangementet.

Skulle messen afholdes i dag, ville følgende være gældende:

Messer reguleres som storcentre
Virksomhedsguiden.dk, der er den fællesoffentlige erhvervsplatform under Erhvervsstyrelsen, kan man læse følgende:

“For arrangører af messeaktiviteter, hvor gæster går rundt og besøger flere forskellige stande, henvises der til at følge retningslinjerne for storcentre, stormagasiner og arkader mv., hvor kunderne på tilsvarende vis går rundt og besøger flere butikker.”
Kilde: https://virksomhedsguiden.dk/genaabning-af-butikker-og-virksomheder (se punktet “Må jeg afholde messe” nederst under spørgsmål og svar).

For storcentre mv. gælder, at man ser på det samlede areal og deraf fastsætter grænsen for antallet af samtidige besøgende.

Maksimalt 750 personer samtidigt på Bike Blowout
Myndighedernes retningslinjer betyder, at der maksimalt må være 750 personer på samme tid i Ballerup Super Arena og derved til Bike Blowout 2020.

Der gælder nemlig følgende:
“Stormagasiner over 10.000 m2 bør maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 20 m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.”

Dette kan man læse om på samme hjemmeside: https://virksomhedsguiden.dk/genaabning-stormagasiner

Ballerup Super Arena er i alt 15.000 m2 og med 1 person pr. 20 m2 giver det 750 tilladte personer.

Der vil derfor være kontrol ved ind- og udgangen af antallet af gæster der kommer ind og forlader messen. Af samme årsag kan det ikke udelukkes, at der kan opstå kø ved indgangen.

Vi vil i god tid informere om, hvilke tidspunkter der normalt er flest besøgende, så gæsterne evt. kan planlægge deres besøg uden om disse tidsrum.

De enkelte stande skal overholde de samme retningslinjer som er gældende for øvrige butikker. Dvs. at der minimum bør være 1 meter afstand mellem kundene, og maksimalt 1 person pr. 4 m2 på standen.

Blandt de mange øvrige tiltag vi har indført i forbindelse med årets messe kan bl.a. nævnes:

4 meter brede gange
Gangarealerne på inderkredsen er gjort dobbelt så brede, så de alle steder nu er 4 meter i bredden.

Ensretning af flowet
Indgangen til inderkredsen vil være samme sted som i 2019, men denne tunnel under banen kan i år ikke benyttes som udgang.

I stedet skal man gå ud fra inderkredsen via tunnellen i den modsatte ende.

Større cafe område
Salget af mad og drikke er flyttet til et større område på 1. sal.

Alle besøgende kommer forbi denne café, da flowet ligeledes er gjort ensrettet på hele overetagen af arenaen.

Dette kan ses på kortet.

Ovenstående tiltag skal medvirke til at sikre, at der er god og sikker afstand mellem alle på messen, samt give en bedre oplevelse for gæsterne med bedre plads og komfort omkring sig.

© Copyright VeloDays